Tournament Results

2019 AuCC Fall Leaves JU900
DateDirectorRegionType
2019-11-04Egidijus ZeromskisONR
#PlayerOldPerfNewHighResultsTotal
1Kessler, Daniel844103910121012 +9 +9 =2 +2 +13 =13 +7 +7 +5 +59.0
2Qian, Ashley7181009988988 +5 +5 =1 -1 +3 +3 +6 +6 +7 +78.5
3Dai, Ruicheng (Richard)599774722722 +17 +17 -6 +6 -2 -2 +19 +19 +24 +247.0
4Zheng, Ethan Haichuanzhou729788765765 +11 +11 =0 =0 =0 =0 -0 -0 +20 +206.0
5Guo, Andrew871729823919 -2 -2 +24 +24 +16 +16 +10 +10 -1 -16.0
6Luo, Margaret781727781781 +21 +21 +3 -3 +10 -10 -2 -2 +17 +176.0
7Huang, Tully551625599599 +22 +22 +19 +19 +14 =14 -1 -1 -2 -25.5
8Wang, Michael860752831860 +16 -16 +15 -15 -9 +9 +14 +14 -0 -05.0
9Luo, Milek558718660660 -1 -1 +11 +11 +8 -8 -15 +15 -12 +125.0
10Wang, Aden696607696696 +20 +20 =0 =0 -6 +6 -5 -5 +11 -115.0
11Liu, Enkai463582520520 -4 -4 -9 -9 +12 +12 +23 +23 -10 +105.0
12Battouk, Lori048448410 -19 -19 +22 +22 -11 -11 +21 +21 +9 -95.0
13Zhou, Zhenyang92884789615 -0 -0 -0 -0 -1 =1 +18 +18 +23 +234.5
14Wu, Maggie495475495495 =0 =0 +0 +0 -7 =7 -8 -8 +16 -164.5
15Guan, Isabelle939709906959 =0 =0 -8 +8 =0 =0 +9 -9 -0 -04.0
16Chen, Alex62260961410 -8 +8 =0 =0 -5 -5 =0 =0 -14 +144.0
17Selvarajah, Kabhilan694464694694 -3 -3 =0 =0 +19 -19 +24 +24 -6 -64.0
18Onwuka, Zikora596496596596 =0 =0 =0 =0 =0 =0 -13 -13 -0 -03.0
19Wang, Matthew503482503503 +12 +12 -7 -7 -17 +17 -3 -3 -0 -03.0
20Selvarajah, Karthick03133134 -10 -10 =0 =0 =0 =0 =0 =0 -4 -43.0
21Xu, Angie529301529529 -6 -6 =0 =0 +24 -24 -12 -12 -22 +223.0
22Wang, Lucas50822336616 -7 -7 -12 -12 -23 -23 +0 +0 +21 -213.0
23Chen, Zizhou04424426 -0 -0 -0 -0 +22 +22 -11 -11 -13 -132.0
24Liu, Jacob03733738 =0 =0 -5 -5 -21 +21 -17 -17 -3 -32.0