Tournament Results

MCC Dunwin #2 White
DateDirectorRegionType
2019-05-30Undriadi BenggawanONA
#PlayerOldPerfNewHighResultsTotal
1Huang, Ryan279538457457 +5 +5 +4 +4 +9 +9 -0 -0 +3 -37.0
2Zhao, Justin20050232914 -0 -0 +6 +6 +11 +11 +12 +12 -0 -06.0
3Xu, Sophia20047737013 +7 =7 -0 -0 +5 +5 +9 =9 -1 +16.0
4Pang, Cassie32127629410 =0 =0 -1 -1 +13 +13 =0 =0 -7 +75.0
5Wang, Ivan21013520014 -1 -1 =10 =10 -3 -3 +16 +16 +9 +95.0
6Aluvila, George0552008 -0 -0 -2 -2 =12 =12 +18 =18 +16 +164.5
7Li, Yee Shun34813023912 -3 =3 +0 +0 -8 -8 =0 =0 +4 -44.5
8Zhao, Daniel46956149415 -0 -0 +12 +12 +7 +7 -0 -0 -0 -04.0
9Liang, Melissa2707820014 =19 =19 =18 +18 -1 -1 -3 =3 -5 -53.0
10Ige, Gabriel2004123068 -0 -0 =5 =5 +18 +18 -0 -0 -0 -03.0
11Zhao, Aiden30820026515 -0 -0 =13 =13 -2 -2 +13 +13 -0 -03.0
12Aluvila, Emmamaria0-162008 -0 -0 -8 -8 =6 =6 -2 -2 +20 +203.0
13Zhai, Brayden20014220016 -15 -15 =11 =11 -4 -4 -11 -11 +18 +183.0
14Kaiwen, Feng42061444416 +18 +18 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02.0
15Liao, Draco36160039514 +13 +13 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02.0
16Guo, Eric0-3102004 -0 -0 -0 -0 +0 +0 -5 -5 -6 -62.0
17Niza, Charles002000 +0 +0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02.0
18Liang, Lillian214-9720014 -14 -14 =9 -9 -10 -10 -6 =6 -13 -131.0
19Liang, Eesta28827028514 =9 =9 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01.0
20Vig, Vihan0-4262002 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -12 -120.0