Tournament Results

Golden Knights E5
DateDirectorRegionType
2018-06-21Valer Eugen DemianBCR
#PlayerOldPerfNewHighResultsTotal
1Chen, Zhengyu613875800800X1111111119.0
2Li, Lucas4636255605600X010111116.0
3Zhu, Glyn52461855855801X00111116.0
4Tian, Justin504576530530001X=011115.5
5Titievsky, Itamar524574542542011=X=1=015.5
6Young, Blake5865225865860001=X1=115.0
7Xu, Brian544349544544000000X1113.0
8Tian, Ellie5043095045040000==0X=12.5
9Mircioiu, Darius3032873033030000100=X=2.0
10Yang, Chris32315232332300000000=X0.5