Tournament Results

2014 Manitoba Closed
DateDirectorRegionType
2014-11-15Anthony BoronMBR
#PlayerOldPerfNewHighResultsTotal
1Li, Kevin2283225922802285 +0 +0 -5 +5 =3 +3 =2 +26.0
2Iyer, Chandrashekhar20962308221714 +9 =9 +6 -6 +4 +4 =1 -15.0
3Dawa, Arvin2139222821612186 +10 =10 +8 +8 =1 -1 -0 -04.0
4Lipnowski, Samuel2228201122102294 +0 +0 +7 =7 -2 -2 -0 -03.5
5Wasserman, Leor2021228320412084 +0 +0 +1 -1 -0 -0 -0 -03.0
6Babb, Jeff2196221721982257 +0 +0 -2 +2 -0 -0 -0 -03.0
7Boron, Anthony2005202820072091 +0 +0 -4 =4 -0 -0 -0 -02.5
8Melamedoff, Gustavo2105173920762141 +0 +0 -3 -3 -0 -0 -0 -02.0
9Baron, Gustav L2123201721152129 -2 =2 -0 -0 -0 -0 -0 -00.5
10Swift, Ryne1895193918982017 -3 =3 -0 -0 -0 -0 -0 -00.5